Izračun prihranka

Primerjajmo izdelavo 100 pošiljk s pomočjo WebiPosta, ter načinom, ko jih oblikujete sami, natisnete na pisarniški tiskalnik, nekdo od vaših zaposlenih pa mora pošiljke zgibati, vložiti v kuverte in odnesti na pošto.

Strošek dela je v primeru lastne priprave pošiljk občutno večji, enako velja za čas, ki ga vložite v pripravo pošiljk.

Opravilo

Delate sami

WebiPost

Čas potreben za pripravo 100 pošiljk

3h

20 min

Strošek dela

0,21 €

0,25 €

Kuverte

0,03 €

Papir

0,01 €

Strošek tiska

0,10 €

Strošek skupaj

0,35 €

Skupaj za 100 pošiljk

35 €

25 €


Naslovljena direktna pošta

Vaša reklamna sporočila lahko dostavimo  kot naslovljeno direktno pošto ali publikacijo. Naslovljena direktna pošta je reklamno sporočilo, ki vsebuje naslovnikovo ime, priimek, ulico in hišno številko oz. naselje in hišno številko, poštno številko ter ime naslovne pošte. Tu velja, da so naslovniki različni, vsebina pisma pa je za vse prejemnike enaka.