Ankete

Oblikovanje ankete je oblikovno in vsebinsko zahtevno. Webipost vsebine vaše ankete ne more napisati, lahko pa vam pomaga z obliko. Določite ali želite odprta, polodprta ali zaprta vprašanja in sestavite anketo na eni ali več straneh. Vprašalniku lahko priložite tudi oglasno sporočilo ali vljudnostni dopis.

Možnosti