Dopisi in vabila

Poslati morate 200 vabil. Časa je malo in tekst še ni pripravljen. Je dovolj papirja in črnila? Kdo bo vse zgibal in vložil v kuverte? Odgovor je jasen! WebiPost. Na spletni strani lahko izbirate izmed nabora grafičnih predlog in pripravljenih tekstov, ki jih poljubno kombinirate. Uvozite svoj logotip, ter spremenljive podatke iz baze (ime, naslov,…) izberite kuverto in naročite tisk ter pošiljanje.

Možnosti