Grafične predloge

Pri oblikovanju vašega dopisa si pomagajte s pripravljenimi grafičnimi predlogami. Zbrane so v sklope:

  • dopisi,
  • vabila,
  • ponudbe,
  • letaki, čestitke in zahvale.

Predloge so razdeljene po črkah in številkah, v imenu A01GYP0K1 pomeni A01 sklop predlog, GY predstavlja barvo (gray), P0 pomeni da je število slik 0, K1 pomeni razred predloge (K 1-5, kjer so K1 brezplačne predloge, ostale pa so glede na vrsto pogodbe, ki jio imate sklenjeno, lahko plačljive ali brezplačne). Več o ceni uporabe predlog si oglejte v ceniku, ki ga najdete tukaj.

Predloge iz skupine A01  tl_files/Clanki/Slike/A01.jpg Predloge iz skupine B01 tl_files/Clanki/Slike/B01.jpg

Predloge iz skupine A02 tl_files/Clanki/Slike/A02.jpg Predloge iz skupine B02 tl_files/Clanki/Slike/B02.jpg

Predloge iz skupine A03 tl_files/Clanki/Slike/A03.jpg Predloge iz skupine B03 tl_files/Clanki/Slike/B03.jpg

Predoge iz skupine A04 tl_files/Clanki/Slike/A04.jpg Predloge iz skupine B04 tl_files/Clanki/Slike/B04.jpg

Predloge iz skupine A05 tl_files/Clanki/Slike/A05.jpg Predloge iz skupine B05 tl_files/Clanki/Slike/B05.jpg

 

 

 

 

 

 

Možnosti