Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. (www.epps.si), hčerinsko podjetje Pošte Slovenije, skrbimo za poenostavitev postopkov oddaje pisem pošiljatelja, ki lahko svoje pošiljke odda tudi po elektronski poti. Uredimo tudi raznos vaših pošiljk naslovnikom tako v Sloveniji, kot tujini.

V EPPS, d. o. o. izdelujemo pisma, ki jih imenujemo kar »elektronska pisma«, ker se podatki za izpisovanje in izdelavo prenašajo po elektronski poti. V zadnjem času poteka večinski prenos prek zelo zanesljivega elektronskega omrežja Pošte Slovenije. Prevzete podatke v elektronski obliki preoblikujemo v izpisne oblike za klasična pisma različnih oblik, vse več pa jih, preoblikovane v elektronsko obliko, pošljemo v elektronski obliki in po elektronski poti do naslovnikov. Nudimo najhitrejšo možno izvedbo:

  • elektronskega prevzema podatkov (eps@posta.si),
  • preoblikovanja sporočil v elektronsko in fizično obliko,
  • prenos do naslovnikov v elektronski obliki,
  • izdelave pisem v fizični obliki in dostave naslovnikom.

Mesečno izdelamo okoli 3.500.000 pisem za več kot 450 strank, njihove zahteve pa so od minimalnih 100 do 500.000 in več pisem.

tl_files/Clanki/Mejlingi/ISO 9001_ZNAK.jpg Smo nosilci certifikata ISO 9001.

Kontakni podatki

Modra številka: 080 2998
EPPS d.o.o., Stegne 13a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: webipost@posta.si
Povezave: WebiPost, www.epps.si, www.posta.si, Facebook, Twitter, RSS