Vaša baza naslovnikov

V sistem uvozite vašo prečiščeno bazo. Iz te baze po napotkih v aplikaciji povežite polja, kjer želite spremenljive podatke (ime, priimek, naslov, podatke o računu,…). Tako lahko z vaše baze uvozite naslove prejemnikov ali spreminjajoča polja v računih (koliko mora posamezni prejemnik plačati za vašo storitev).

  • Primer kako pravilno pripraviti bazo za dopise si lahko ogledate tukaj.
  • Primer kako pravilno pripraviti bazo za račune z UPN obrazcem si lahko ogledate tukaj.

Pozor: Vsa pola naslovnika so obvezna. Četudi je vaš naslovnik v Sloveniji morate polje "država" izpolniti.

Možnosti