Teden požarne varnosti

Višja poštnina v tednu požarne varnosti

V skladu z Zakonom o gasilstvu in Uredbo o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti so pošiljatelji dolžni za poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem poštnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, plačati prispevek v korist Gasilske zveze Slovenije. Prispevek se plača v obliki doplačilne znamke. Vrednost doplačilne znamke je 0,15 EUR. Doplačilne znamke so v skladu s 5. točko 44. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV. 

Pojdi nazaj

Ostale novice