Pošiljanje naslovljene pošte

Pošiljanje naslovljene pošte je zamudno opravilo. Poleg vsebinske priprave pisma se moramo posvetiti tudi primerni grafični obliki, kar pogosto zahteva še pomoč zunanjih izvajalcev. Ko je pismo pripravljeno, ga je potrebno natisniti, vložiti v kuverte in poslati. WebiPost je enostavna rešitev, ki Vam privarčuje čas in denar.

Možnosti