Pošiljate dopis

Pošiljanje dopisov in pisarniške korespondence je velik zalogaj v delovnem dnevu. Dovolite, da vam WebiPost pomaga prihraniti nekaj časa in vam ga sprostiti za druge naloge.

Najprej se prijavite v WebiPost. Nato izberite grafično predlogo, ki vam ustreza in med pripravljenimi teksti izberite Dopis, račun, opomin, čestitka,... V tekst vnesite svoje podatke, uvozite vaš logotip in podpis, dodajte bazo naslovnikov in potrdite naročilo. Vaše delo je zaključeno.

WebiPost bo vaše pismo natisnil, zgibal, vložil v kuverte in preko Pošte Slovenije poslal prejemnikom. Rezultat je hitra in enostavna priprava ter pošiljanje vaše pošte.

Možnosti