Želite znižati svoje stroške

Želite znižati stroške administrativnega dela? Pošiljanje pošte vzame veliko časa zaposlenim v vašem podjetju. To je administrativno delo, ki se ga lahko enostavno opravi hitreje. Čas vaših zaposlenih, ki bi bil sicer porabljen za vlaganje v kuverte ali lepljenje znamk, usklajevanje z oblikovalcem ali čakanje v vrsti na pošti, bo izrabljen za bolj pomembne naloge. Tako bo opravljenih več delovnih nalog v danem času.

WebiPost vam nudi tudi kakovosten papir, boljšo kakovost tiska, kot jo lahko dosežete s pisarniškim tiskalnikom, ter hitreje opravljeno storitev.

Možnosti